Gmina Piaski w partnerstwie FUNDACJA WSPÓŁPRACY I ROZWOJU INCEPTUM realizuje projekty

"ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY  PIASKI" oraz "ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE W GMINIE PIASKI"

 

 

 

Zapraszamy

do udziału w projekcie dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat oraz ich rodziny

W ramach realizacji projektu w gminie Piaski powstają Świetlice Środowiskowe w miejscowościach:

Piaski, Bystrzejowice, Wola Piasecka, Majdan Kozic Górnych.

W poszczególnych świetlicach dysponujemy określoną ilością miejsc.

Dzięki udziałowi w zajęciach oferowanych na Świetlicy dzieci i młodzież:
•    otrzymają wsparcie w codziennym odrabianiu lekcji,
•    nabędą dodatkowe umiejętności poprzez udział w  zajęciach edukacyjnych, sportowych, plastycznych,
•    będą miały zorganizowany czas podczas ferii i wakacji,
•    poprzez udział w zajęciach wyjazdowych poszerzą horyzonty swoich zainteresowań,
•    rozwijać będą m.in. kompetencje społeczne, kulturalne,
•    będą miały możliwość skorzystania z fachowej pomocy psychologa.

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny

 

 

 

 

 

 


W ramach Punktu Konsultacyjno-Doradczego

działającego w Gminie Piaski rodziny objęte projektem będą mogły skorzystać

z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich oraz spotkań z psychologiem i terapeutą.

 

 

Projekty "ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY  PIASKI" oraz "ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE W GMINIE PIASKI"
są realizowane przez  Gminę Piaski w partnerstwie z FUNDACJĄ WSPÓŁPRACY I ROZWOJU INCEPTUM
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne. Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.