Gmina Piaski w partnerstwie FUNDACJA WSPÓŁPRACY I ROZWOJU INCEPTUM realizuje projekty

"ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY  PIASKI" oraz "ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE W GMINIE PIASKI"

 

 

Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 25 marca 2021 r. zawiesza się stacjonarną działalność Placówki Wsparcia Dziennego oraz Świetlice Środowiskowe od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 09 kwietnia 2021 r. 
W związku z powyższym udzielane będzie wsparcie w formach alternatywnych. Uczestnicy będą mogli przyjść do świetlicy po niezbędne materiały oraz skorzystać z laptopa i drukarki, w godzinach funkcjonowania świetlic.

 
Zapraszamy również Państwa do korzystania z Punktu Porad i Konsultacji, który zapewnia dostępność do bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.  W ramach działania Punktu mają Państwo możliwość skorzystania z bezpłatnych spotkań z psychologiem, prawnikiem i mediatorem rodzinnym. Więcej nt. działalności Punktu znajdą Państwo w Zakładce "Punkt Porad i Konsultacji"
 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zapraszamy

do udziału w projektach dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat oraz ich rodziny

 

Wybierz projekt:

„ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY PIASKI”

„ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE W GMINIE PIASKI”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty "ROZWÓJ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY  PIASKI" oraz "ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE W GMINIE PIASKI"
są realizowane przez  Gminę Piaski w partnerstwie z FUNDACJĄ WSPÓŁPRACY I ROZWOJU INCEPTUM
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne. Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.